فعالیت بخش میکروبیولوژی دانشکده به طور رسمی از سال 1368 ، با برگزاری درس تئوری و عملی میکروبیولوژی برای اولین دوره دانشجویان رشته پزشکی آغاز شد. آزمایشگاه بخش میکروبیولوژی جهت اجرای آزمایشهای درس عملی از امکانات وتجهیزات کاملا مناسبی برخوردار است. در حال حاضر درس میکروبیولوژی دانشجویان رشته پزشکی و دندانپزشکی در ترم چهارم (نیمسال دوم هر سال) برگزار می‌گردد. این بخش عهده دار ارایه واحدهای میکروبیولوژی سایر رشته ها از جمله رشته بهداشت عمومی، مبارزه با بیماریها و بهداشت خانواده نیز می باشد. ودر ارایه این درس با رشته های موجود در دانشکده پرستاری و مامایی و پیراپزشکی نیز همکاری دارد.

 

 

عمده فعالیتهای تحقیقاتی بخش میکروبیولوژی مطالعه بر روی عفونتهای بیمارستانی، مقاومت آنتی بیوتیکی باکتریهای پاتوژن و مکانیزم مقاومت است. ودر این زمینه پایان نامه هایی توسط دانشجویان اجرا شده است. از دیگر برنامه های تحقیقاتی این بخش جستجو برای یافتن میکروارگانیزمهای سودمند (باکتریهای مولد آنزیم،دگراده کردن سموم و.....) میباشد . بخش میکروبیولوژی در تشکیل کارگاههای مختلف نیز همکاری موثر داشته و جهت اجرای پروژه های مشترک اعلام آمادگی مینماید .

 

  
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1390-11-12 10:43        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ